ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY 

Aktualizováno: 26.04.2020  

 

WarnerMedia (“my”, “náš”, “nás”, “nám”) je přední mediální a zábavní skupina společností. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které osobní údaje jedinců (“vy”), kteří interagují s našimi nabídkami, společnosti WarnerMedia shromažďují, používají, sdílejí a jinými způsoby zpracovávají (“Information”). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na digitální služby, které jsou online službami zaměřenými na děti.  

 

Rodinu WarnerMedia tvoří několik různých právních subjektů a obchodních jednotek. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je „správcem“ vašich osobních údajů společnost, která rozhoduje o účelech, pro které jsou údaje zpracovávány a o způsobech jejich zpracování. To, která společnost WarnerMedia bude správcem zpracování vašich osobních údajů, záleží na tom, jakou nabídku využíváte; v mnoha případech se bude jednat o společnost WarnerMedia, která je zodpovědná za poskytnutí dané nabídky, což může být uvedeno v našich podmínkách a ujednáních. 

 

V některých případech může být za zpracování vašich osobních údajů zodpovědný více než jeden správce, například pokud jsou vaše údaje sdíleny s dalšími společnostmi WarnerMedia pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Více informací naleznete v našem Seznamu správců. Pokud máte stále dotazy o příslušném správci, kontaktujte nás prosím prostřednictvím některého ze způsobů uvedených níže. 

 

Dle právních předpisů v některých zemích mimo Evropský hospodářský prostor je možné, že budeme potřebovat váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud je to v souladu s právním předpisy, pak interagováním s našimi nabídkami nebo poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tím, že budeme používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, s výhradou případů, kdy nám dáte najevo, že s tím nesouhlasíte, například odstoupením, nebo neodsouhlasením v případě obdržení žádosti o udělení souhlasu. 

OBSAH

ROZSAH PŮSOBNOSTI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady si prosím pečlivě přečtěte. Je zde vysvětleno, jaký typ údajů můžeme shromažďovat, účely a způsoby, jakým je shromažďujeme, a na jakém právním základu tak činíme. Zároveň zde najdete informace o tom, jakým způsobem údaje uchováváme, jaká jsou vaše práva a jak nás můžete kontaktovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají jak naše online, tak naše offline aktivity související se zpracováním osobních údajů, včetně údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich nabídek, například:  

 

Digitálních služeb: 

 

 • Webové stránky Warner Media, včetně činností, které jsou provozované prostřednictvím našich stránek, jako jsou ankety, výzkumné studie, testování zájmových skupin, propagace, soutěže a losování cen, nákupy uskutečněné v rámci našich služeb, výzvy k jednání pro uživateli vytvořený obsah („UGC“) a odebírání informačních zpravodajů; 
 • Mobilní aplikace, včetně činností, které jsou provozované prostřednictvím našich aplikací, například ty, které jsme uvedli u webových stránek; 
 • Služby předplatného či jiné streamovací služby nabízené společností Warner Media spotřebitelům a služby, jež spočívají v poskytování audiovizuálních materiálů prostřednictvím našich webových stránek, mobilních aplikací a/nebo prostřednictvím služeb poskytovaných třetí stranou, jako jsou například poskytovatelé internetového připojení, placené TV platformy či mobilní operátor; 
 • Hry na herní konzole; 
 • Naše fanouškovské stránky/kanály/účty na sociálních sítích třetích stran (např. oficiální stránky na Facebooku, Instagramu, Twitteru). 

 

Offline služeb: 

 

 • Prohlídky studií; 
 • Atrakce a výstavy (např. zábavní parky, marketingové aktivace na konvencích či na jiných veřejných místech, osobní VR zážitky) provozované společností Warner Media; a  
 • události, kterých se účastníte jako spotřebitel nebo host (nikoliv v obchodní funkci), jako jsou filmové premiéry, marketingové a influencerovské události, testování uživatelů a zájmových skupin a soukromé události pořádané v našich prostorech nebo pronajatých studiích. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zkombinovat osobní údaje, které shromáždíme prostřednictvím jednoho zdroje (např. prostřednictvím webových stránek WarnerMedia) s informacemi, které shromáždíme prostřednictvím jiného zdroje (např. prostřednictvím mobilní aplikace), včetně informací, které shromáždila jiná společnost WarnerMedia nebo třetí strana (podrobněji popsáno níže). Vezměte prosím také na vědomí, že naše offline služby mohou zahrnovat interakci s našimi digitálními službami a naopak, například při rezervaci prohlídky našich studií nebo pokud se zúčastníte marketingové události prostřednictvím webových stránek WarnerMedia. Určité nabídky WarnerMedia (například některé zábavní parky se značkou WarnerMedia, online obchody a nákupy v aplikacích) nejsou provozovány společností WarnerMedia, ale licencovanou třetí stranou nebo obchodem s aplikacemi; jakékoliv zpracování vašich osobních údajů takovouto licencovanou stranou nebo obchodem s aplikacemi nepodléhá těmto zásadám ochrany osobních údajů. Zkontrolujte si prosím tedy důkladně, zda se relevantní podmínky a ujednání vztahují ke společnosti WarnerMedia, či nikoliv.  

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme, používáme, sdílíme a jiným způsobem zpracováváme následující typy údajů: 

 

1) Údaje, které o vás můžeme shromažďovat: 

 

 

 • Registrační a přihlašovací údaje a údaje o účtu, včetně údajů, které nám poskytnete, když se u nás zaregistrujete v souvislosti s některou z našich nabídek (např. jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mail, kontaktní údaje, datum narození nebo věk, váš zájem o náš obsah atd.)  
 • Informace o vašich nákupech našich nabídek, včetně relevantních platebních údajů (např. informace o vaší platební kartě). Také můžeme zpracovávat údaje o zkušebních obdobích, uplatněných kódech, odměnách či slevách, obdobích bez aktivního předplatného, historii plateb a o platbách, které nebyly provedeny včas. 
 • Údaje o vašem využívání nebo účasti na nabídce, včetně údajů o tom, zda jste otevřeli e-mail, který jsme vám odeslali, jakým způsobem (včetně jakýchkoliv účtů, které používáte) interagujete s našimi digitálními službami, jaký obsah jste si prohlídli či zveřejnili, na jaké reklamy jste reagovali, jaké hry jste hráli a jaké úrovně jste dosáhli, jaké máte preference a jak moc se zajímáte a využíváte určité funkce, programy, služby a obsah dostupný v rámci digitální služby. Mezi tyto údaje mohou patřit demografické údaje, včetně údajů na úrovni jedince nebo domácnosti. 
 • Informace, které poskytnete v rámci účasti na zákaznických anketách, výzkumných studiích či testování cílových skup, včetně online či písemných odpovědí a v relevantních případech nahrávky vašeho audio či video rozhovoru. 
 • Účast na propagačních akcích, soutěžích, losováních cen či výzvách, včetně obrázků, videa a textu. 
 • Přístup k fotoaparátu, včetně případů, kdy v rámci digitálních služeb žádáme o povolení k přístupu fotoaparátu vašeho zařízení. Pokud nám udělíte oprávnění, budete moci pořizovat fotografie a videa v rámci aplikace a posílat je nám nebo k nim přistupovat v rámci funkcí pro rozšířenou realitu („AR“). Některé tyto funkce mohou být založené na tom, že kamerový systém sleduje pohyb vašich očí a dalších obličejových rysů nebo vašeho okolí za účele aplikace efektů AR. 
 • Citlivé údaje, včetně případů, kdy si vyberete sdílet s námi údaje v rámci jedné z našich nabídek, nebo v případech, kdy nám poskytnete informace v rámci ankety nebo zpětné vazby, včetně, pokud to povolují platné právní předpisy, údajů souvisejících s vaším fyzickým a psychickým zdravím, rasou či etnicitou, náboženskou vírou či filozofickými názory, sexuálním životem či sexuální orientací či politickými názory. V některých nabídkách, které zahrnují dynamické zábavní funkce můžeme s vaším souhlasem a v souladu s platnými právními předpisy shromažďovat údaje například prostřednictvím skenování obličeje, sledování pohybu očí nebo reakce pokožky, které lze považovat za biometrické. 
 • Informace o vaší aktivitě na sociálních sítích, včetně vašich interakcí na fanouškovských stránkách/kanálech/účtech v komunitách třetích stran, na fórech a sociálních sítích, v rámci služeb, pluginů a aplikací („Sociální sítě“). To může zahrnovat příspěvky, vaše „to se mi líbí“ a další uživatelem vytvořený obsah, který poskytnete, včetně vašich osobních údajů, jako je vaše jméno, uživatelské ID, profilová fotografie, datum narození a, pokud nám to povolíte, seznam přátel a lidí, které sledujete. Máte-li zájem o informace o tom, jak si můžete upravit nastavení soukromí na sociálních sítích a o tom, jak tyto sociální sítě zachází s vašimi osobními údaji a vaším obsahem, přečtěte si směrnice pro pomoc s osobními údaji, zásady ochrany osobních údajů a podmínky používaní daných sítí. 
 • Údaje sdílené na veřejných či komunitních fórech WarnerMedia, včetně případů, kdy budete sdílet fotografie, dopisy, videa či komentáře v rámci účasti na online fórech. V závislosti na vašem nastavení soukromí mohou být tyto údaje či obsah a vaše uživatelské jméno zveřejněny na internetu nebo v rámci komunity uživatelů. Nemůžeme zabránit dalšímu využití těchto osobních údajů, pokud je sdílíte na veřejném nebo komunitním fóru. Podívejte se prosím na zásady ochrany osobních údajů konkrétního fóra pro více informací o tom, jak dané fórum zpracovává vaše osobní údaje.  
 • Informace o vaší poloze, včetně informací získaných z vašeho zařízení (jako je například IP adresa nebo státní předvolba), interakce vašeho zařízení s našimi digitálními službami, nebo, pokud nám udělíte souhlas, informace o přesné poloze vašeho zařízení (např. geolokace prostřednictvím mobilních zařízení). 
 • Informace o událostech, včetně obrázků a klipů, ať už byly vašim jménem zachyceny námi či třetí stranou prostřednictvím kabinky, nebo jiným způsobem, a další informace vztahující se k organizaci a správě události, jako jsou například alergie na určité typy jídla a další individuální požadavky.  
 • Technické informace / informace o využití z vašeho zařízení, včetně typu zařízení, prohlížeče, jedinečného identifikátoru zařízení, operačního systému, poskytovatele internetového připojení, identifikátoru mobilního zařízení a /nebo identifikátoru mobilní reklamy, identifikátoru připojeného přístroje (včetně identifikátoru připojeného televizoru), IP adresy, atributů a nastavení sítě a dalších atributů a nastavení zařízení či prohlížeče.  
 • Informace o vašich zákaznických dotazech, včetně údajů o tom, kdy jste nás kontaktovali prostřednictvím zákaznického helpdesku, e-mailových adres, konverzačních okének zákaznického servisu, formulářů či systémů rezervace vstupenek, sociálních sítí a mobilních zákaznických center, kde mohou být hovory nahrávány.  

 

2) Údaje, které o vás můžeme shromažďovat z jiných zdrojů, včetně přátel: 

 

Informace z jiných zdrojů. Někdy kombinujeme údaje s dalšími online údaji, které obdržíme, včetně informací o využití a o vašich interakcích s dalšími webovými stránkami a s online reklamami a sítěmi. Také doplňujeme či kombinujeme námi shromážděné údaje s údaji z různých dalších zdrojů či vnějších záznamů, včetně těch od poskytovatelů údajů třetích stran, kteří nám poskytují údaje, jako jsou například demografické údaje a historii transakcí a nákupů; údaje o obsahu a reklamách, na které reagujete. Také o vás můžeme získávat informace od vašich přátel, kteří vás pozvou, abyste interagovali s některou z našich digitálních služeb. Můžeme získávat informace od třetích stran, se kterými máte smlouvu o předplatném, která zahrnuje přístup k našemu obsahu či službám. 

 

Informace od přátel. V určitých situacích můžeme umožnit vašim přátelům, kteří využívají naše nabídky, aby nám o vás poskytli informace. Někdo může například na našich webových stránkách poskytnout vaše informace, aby vás mohl pozvat k účasti na určité nabídce, aby vám něco doporučil nebo s vámi sdílel obsah prostřednictvím jedné z našich aplikací, nebo aby mohlo několik hráčů vstoupit do stejné herního relace. Zpracováním těchto žádostí můžeme získat vaše osobní údaje, včetně vašeho jména, kontaktních údajů či informací o vašich zájmech a o způsobu, jakým využíváte naše nabídky.  

JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Můžeme používat vaše osobní údaje pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů či jiným způsobem sděleným ve chvíli shromáždění daných osobních údajů. Níže popisujeme naše různé účely, zpracovatelskou činnost, která dle našeho názoru vyžaduje hlubší vysvětlení a, v případech, kdy je to nezbytné, „právní základ“, na základě kterého zpracováváme vaše osobní údaje.  

 

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoliv mohou být osobní údaje zpracovávány za několika účely (např. osobní údaje, které získáme v rámci poskytovaní nabídky, mohou také být použity za účelem zlepšování naší nabídky a/nebo marketingových a personalizovaných reklam), ne všechny účely či zpracovatelské aktivity níže platí v každém případě. Naše konkrétní použití vašich osobních údajů bude záležet na nabídce, kterou využijete, a na způsobu, jakým s námi budete interagovat, včetně oprávnění, která nám udělíte (např. zda udělíte souhlas k určitým typům použití vašich údajů, jako je přímý marketing) a dalšími volbami, které učiníte s ohledem na naše zpracování vašich údajů (např. zda se v případech, kdy je to umožněno, rozhodnete odstoupit od sdílení svých údajů). Vaše možnost zvolit si některé účely, pro které budou vaše osobní údaje zpracovány, je popsána v sekcích ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA a SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE níže.  

 

Poskytování našich nabídek 

 

Můžeme používat vaše osobní údaje pro účely vytvoření účtu, registrace v souvislosti s nabídkou, umožnění platby za nabídku, poskytování nabídky, umožnění účasti na propagaci, soutěži, losování cen či výzvy ke sdílení uživatelem vytvořeného obsahu, nebo správy nabídky či řešení problémů. To může zahrnovat vymáhání platných podmínek a ujednání (např. v souvislosti s předplatným, omezením počtu zařízení či zobrazením správného obsahu v závislosti na vaší poloze) a optimalizaci doručení nabídky na každé individuální používané zařízení, abychom k nim mohli získat přístup a poskytnout vám funkci „pokračovat ve sledování“ v rámci služeb předplatného. 

 

V zemích, kde zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ, zakládáme shromažďování osobních údajů na následujícím: 

 

 • Velká část našich aktivit zpracování, jako je poskytování a správa našich nabídek, je nezbytná pro uzavření smlouvy či pro správné fungování smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně umožnění novým zákazníkům, aby se u nás registrovali, a stávajícím zákazníkům, aby se přihlásili do našich digitálních služeb. 
 • V rámci našich „oprávněných zájmů“ a „oprávněných zájmů“ ostatních jsou potřeba i jiné typy zpracování, včetně: 
 • Realizace naší činnosti, poskytování našich nabídek a poskytování služeb zákazníkům; 
 • Kontaktování zákazníků kvůli důležitým oznámením či aktualizacím;  
 • Kontaktování zákazníků s informacemi o jejich transakcích, nákupech a výhrách v soutěžích; 
 • Personalizace obsahu a doporučování dalšího obsahu; 
 • Uplatňování a/či vymáhání práv, které nám poskytují podmínky a ujednání dané nabídky; 
 • Zprostředkování plateb za naše nabídky. 
 • Pro jiné typy zpracování se můžeme opírat o váš souhlas (pokud nám ho udělíte).  

 

Zlepšování a rozvíjení našich nabídek 

 

Můžeme používat vaše osobní údaje pro účel analýzy, zlepšování, personalizace a hodnocení našich nabídek a vašeho využívání daných nabídek, a dále také pro účel tvorby nových nabídek. To může zahrnoval analýzu vašich odpovědí ve spotřebitelských dotaznících. 

 

V zemích, kde zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ, zakládáme shromažďování osobních údajů na následujícím:  

 

 

 • Některé typy zpracování údajů jsou nezbytné v zájmu našich „oprávněných zájmů“ (a „oprávněných zájmů“ ostatních), včetně: 
 • zlepšování a rozvíjení našich nabídek 
 • budování efektivity našeho podniku 
 • pochopení spotřebitelských trendů a zájmů, včetně prostřednictvím poznatků zákazníků, průzkumu trhu a měření popularity obsahu 
 • vytváření statistik o využití našich nabídek. 
 • Pro jiné typy zpracování se můžeme opírat o váš souhlas (pokud nám ho udělíte). 

 

Marketing a personalizované reklamy 

 

Můžeme používat vaše osobní údaje pro marketingové a/nebo reklamní účely týkající se našich nabídek a nabídek našich klientů a partnerů. WarnerMedia používá technologie AdTech, jak jsou například příkazy v reálném čase pro účely monetizace reklamního prostoru v rámci digitálních služeb a/nebo pro účely vytvoření „profilu“ na základě informací o tom, jak s námi interagujete, včetně našich nabídek, našich poskytovatelů služeb a našich partnerů a jejich webových stránek, aplikací a online reklam, která bude použita k tomu, abychom vám mohli poskytovat personalizované reklamy a marketing. Také můžeme shrnovat údaje o uživatelích a vytvářet skupiny či kategorie uživatelů, například „segmenty“, komunikovat s vámi o našich nabídkách a informovat vás o nabídkách našich klientů a partnerů, a to i na sociálních sítích.  

 

Zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely může zahrnovat použití algoritmu, který bude automaticky vybírat, jaké reklamy, které by vás mohly zajímat, se vám budou zobrazovat, ale nečiníme zcela automatizovaná rozhodnutí, která by na vás mohla mít právní či významný dopad, bez vašeho výslovného souhlasu nebo pokud to není umožněno platnými právními předpisy. 

 

Také můžeme používat uživateli vytvořený obsah pro marketingové či reklamní účely, v závislosti na relevantních podmínkách a ujednáních dané nabídky. 

 

V zemích, kde zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ, zakládáme shromažďování osobních údajů na následujícím:  

 

 

 • Na uživatelem vytvořený obsah, který jste poskytli, se vztahují práva nám poskytnutá v rámci podmínek a ujednání dané nabídky a závisí na výkonu smlouvy s vámi uzavřené. 
 • Další typy zpracování pro marketing a personalizovanou reklamu, které jsou nezbytné pro naše oprávněné zájmy (a oprávněné zájmy ostatních), včetně: 
 • Podpory našich komerčních zájmů marketingem a vytvořením reklamy pro naše nabídky, včetně kontextuálních reklam (neřízených daty), analytiky a měření efektivity reklam;  
 • Rozšíření zákaznické základny prohloubením vtahů se stávajícími zákazníky a získáváním nových zákazníků. 
 • Používání uživatelem vytvořeného obsahu, který jste nám poskytnuli (pokud to není nezbytné pro realizaci smlouvy, kterou jsme vámi uzavřeli, nebo pokud vás nemůžeme požádat o souhlas); a 
 • Propagování značky WarnerMedia online i offline. 
 • V určitých jurisdikcích pro určité typy zpracování, jako jsou reklamy dle zájmů nebo zasílání přímé marketingové komunikace prostřednictvím e-mailu, textových zpráv nebo SMS, zpráv na sociálních sítích, jednáme na základě vašeho souhlasu (pokud nám ho udělíte).  

 

Poskytování zákaznických služeb  

 

Můžeme používat vaše osobní údaje pro účely poskytování zákaznických služeb, včetně odpovídání na vaše dotazy a stížnosti (včetně řešení problémů), ať už nás kontaktujete telefonicky, e-mailem, přes chatové okénko, prostřednictvím formuláře, služby pro nákup vstupenek, dopisu, nebo sociálních sítí. 

 

V zemích, kde zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ, zakládáme shromažďování osobních údajů na následujícím:  

 

 • Některé typy zpracovatelských aktivit jsou nezbytné pro realizaci smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a pro poskytnutí nabídky.  
 • Některé typy zpracovatelských aktivit jsou nezbytné pro dodržení právních povinností. 
 • Některé typy zpracování údajů jsou nezbytné v zájmu našich „oprávněných zájmů“ (a „oprávněných zájmů“ ostatních), včetně: 
 • Reagování na dotazy a stížnosti našich zákazníků; 
 • Sledování postupů a efektivity našich odpovědí; a 
 • Zlepšování zákaznického servisu. 

 

Odhalování, předcházení a vyšetřování kriminálních a jiných nezákonných aktivit 

 

Můžeme používat vaše osobní údaje pro účely odhalování, předcházení a vyšetřování kriminálních aktivit (včetně podvodu a porušení autorských práv), ochrany naší bezpečnosti a vymáhání našich občanských práv u soudů. Pokud to například bude nezbytné, můžeme vaše osobní údaje sdílet s exekutivní orgány nebo je použít pro podání žaloby proti vám za účelem prosazení našich práv. 

 

V zemích, kde zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ, zakládáme shromažďování osobních údajů na následujícím:  

 

 

 • Některé typy zpracovatelských aktivit jsou nezbytné pro dodržení právních povinností. 
 • Některé typy zpracování údajů jsou nezbytné k prosazení našich „oprávněných zájmů“ (a „oprávněných zájmů“ ostatních), včetně: 
 • Ochrany obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nás nebo našich zákazníků a uživatelů; 
 • Zakládání, vykonávání a bránění právních nároků;  
 • Sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami za účelem dosažení o dostupné náhrady nebo omezení škod, které utrpíme. 

 

Dodržování právních povinností  

 

Můžeme použít vaše osobní údaje pro účely dodržování našich právních povinností, včetně účetnických pravidel, odpovědí na žádosti o individuální práva a odpovědí na žádosti dozorných, soudních, donucovacích či vládních orgánů. 

 

V zemích, kde zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ, zakládáme shromažďování osobních údajů na následujícím: 

 

 • Tyto typy aktivit jsou nezbytné pro dodržení našich právních povinností. 

SDÍLENÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Sdílíme informace s následujícími stranami pro účely popsané níže: 

 

V rámci AT&T a/nebo WarnerMedia 

 

Warner Media je součástí skupiny společností AT&T. Společnosti WarnerMedia a společnosti AT&T se vzájemně podporují a komunikují spolu při vedení svých společností. Důsledkem toho může společnost WarnerMedia a/nebo společnost AT&T získat vaše osobní údaje ke zpracování pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, kde existuje právní základ pro toto sdílení údajů, které se shoduje se všemi souhlasy, které jste udělili (např. volba, zda chcete dostávat marketingové e-maily), a jakýmikoliv dalšími volbami, které jste učinili v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů (např. zda jste se rozhodli odstoupit od určitého zpracování dat), jak je popsáno v sekcích ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA a SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

 

Mimo rámec AT&T a/nebo WarnerMedia 

 

Poskytovatelé služeb třetích stran. Naši agenti a dodavatelé mají přístup k osobním údajům, aby nám mohli poskytovat své služby, jako je například plnění, tvorba, udržování, hosting a doručení našich nabídek, vedení marketingu, poskytování IT služeb a zabezpečení, provozování plateb, e-mailů a plnění objednávek, správa propagace, soutěže a losování cen, vedení výzkumu, měření a analytické služby, odvozování poznatků či zákaznické služby. 

 

Propojení sociálních sítí třetích stran. Některé naše digitální služby obsahují odkazy na jiné webové stránky, včetně sociálních sítí, pro účely interakce zákazníků a marketingu. Nakládání s osobními údaji na sociálních sítích se může lišit od našeho způsobu nakládání s údaji, takže byste si před poskytnutím osobních údajů měli přečíst zásady ochrany osobních údajů daných stránek, jelikož neovlivníme osobní údaje těmito třetími stranami shromažďované či jim poskytnuté. 

 

Partneři třetích stran. Někdy poskytujeme digitální služby a offline služby, které jsou sponzorované nebo co-branding s identifikovanými třetími stranami. Vzhledem k tomu, na čem jsou tyto vztahy založené, třetí strany shromažďují a získávají vaše osobní údaje během aktivity. Nemáme kontrolu na tím, jak tyto třetí strany používají osobní údaje. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů daných stránek a zjistili si, jak nakládají s osobními údaji.  

 

Poskytovatelé AdTech. Sdílíme určité údaje s třetími stranami (např. s dalšími společnostmi, maloobchodníky, výzkumnými organizacemi, tvůrci reklam, reklamními agenturami, reklamními sítěmi a platformami, participačními databázemi, vydavateli a neziskovými organizacemi) pro zpracování v zevrubné nebo deidentifikované formě pro poskytnutí reklam na základě vašich zájmů, a pokud je to možné, prostřednictvím aukcí v reálném čase. V některých případech také můžeme sdílet části jednotlivých zákaznických údajů s třetími stranami pro marketingové účely. Máte-li zájem o více informací, přečtěte si výše sekce (i) Marketing a účel personalizovaných reklam (ii) Soubory cookie a další technické informace a (iii) Volby reklam. 

 

Ostatní třetí strany. Pokud se podnik (nebo jeho část) dostane pod vedení někoho jiného, například v rámci prodeje, fúze, či nákupu, či jakékoliv jiné transakce, nebo reorganizace, můžeme sdílet vaše osobní údaje se zainteresovanými stranami, a to i v rámci due dilligence procesu s novými nebo perspektivními vlastníky a jejich profesionálními poradci.  

 

Exekutivni orgány, vládní orgány a soudy. Poskytujeme osobní údaje v případech, kdy je to nezbytné pro prevenci, šetření či stíhání kriminální činnosti, např. jako reakce na soudní příkaz nebo předvolání, nebo jako reakce na žádost dozorového , vládního nebo exekutivního orgánu.  

 

Veřejná fóra. Pokud zveřejníte nebo sdílíte údaje při interagování s jednou z našich digitálních služeb nebo prostřednictvím našich sociálních sítí, dle povahy služby nebo vašeho nastavení soukromí mohou být tyto údaje veřejné, a poté nemůžeme bránit dalšímu sdílení či používání těchto údajů. Pro informace o tom, jak si přizpůsobit nastavení soukromí na sociálních sítích se prosím podívejte do jejich směrnice pro pomoc s osobními údaji a podmínek použití. 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Široce řečeno, vaše údaje budeme shromažďovat pouze po dobu nezbytnou pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. To znamená, že období uchovávání údajů se bude lišit v závislosti na typu údajů a na důvodu, proč dané osobní údaje shromažďujeme. Například některé údaje vztahující se k poskytování našich nabídek budeme uchovávat určitý počet let, abychom dodrželi určité právní povinnosti spojené s financemi a daněmi. Popsali jsme podrobně interní zásady uchovávání údajů, které určují dobu uchovávání údajů dle různých kategorií údajů, v závislosti na našich právních povinnostech a na tom, zda potřebujeme z komerčního hlediska tyto údaje uchovávat. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsou údaje bezpečně vymazány, pokud nejsou potřebné pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků. Pro více informací o době uchování údajů nás kontaktujte způsoby uvedenými níže. 

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA

Za určitých podmínek máte právo požádat nás o splnění jedné nebo více následujících žádostí. Můžeme vás předtím požádat o důkaz totožnosti nebo o poskytnutí dalších údajů. 

 

 • Právo na přístup a opravu: Můžete požádat o detaily údajů, které o vás uchováváme, o jejich kopii a o opravu jakýchkoliv chyb ve vašich údajích.  
 • Právo na výmaz („právo na to být zapomenut/a“): Právo v některých případech požádat o to, aby byly vaše osobní údaje vymazány. V určitých případech je možné, že nebudeme schopni vymazat určitý typ údajů, konkrétně v případech, kdy máme právní povinnost tyto údaje uchovávat (např. pro účely regulačních zpráv) nebo pokud například chcete, abychom vám nadále poskytovali nabídku, a zpracování vašich údajů je nezbytné pro poskytování dané nabídky. 
 • Marketingová komunikace a sdílení se třetími stranami. Poskytujeme vám možnost vyjádřit své preference s ohledem na určitou marketingovou komunikaci a sdílení údajů s důvěryhodnými partnery pro účely přímého marketingu. Další informace naleznete v sekci „Volba reklam“.  
 • Právo na přenositelnost: Právo v některých případech obdržet své osobní údaje v digitálním formátu nebo je nechat převést přímo k jinému správci údajů (pokud je to technicky proveditelné). 
 • Právo na vznesení námitky: Právo vznést námitku (na základě faktů vztahujících se k vaší konkrétní situaci) vůči zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, včetně pro účely přímého marketingu.  
 • Právo na zrušení souhlasu: Můžete kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě udělení souhlasu.  

 

Každou žádost na vykonání těchto práv vyhodnocujeme případ od případu. Je možné, že za určitých okolností nebudeme právně povinni souhlasit s vaší žádostí z důvodu relevantních výjimek z právních předpisů pro ochranu osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že budeme schopni uchovávat vaše osobní údaje, i pokud zrušíte souhlas s jejich uchováváním. Chcete-li uplatnit tato práva nebo kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů, odešlete žádost prostřednictvím Portálu pro žádosti o individuální práva.  

SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Když navštívíte naše digitální služby, my, poskytovatelé služeb třetích stran a naši partneři můžeme používat soubory cookie či podobné technologie, jako jsou pixely a SDK za účelem: (i) poskytování, rozvoje, údržby, personalizace, ochrany a vylepšování našich digitálních služeb a jejich obsahu, (ii) provádění analytiky, včetně analýzy a tvorby zpráv o využití a výkonnosti našich digitálních služeb a jakýchkoli prostřednictvím nich zobrazených a doručených reklam, (iii) identifikace, ochrany a prevence podvodu a jiných nezákonným aktivit, (iv) tvorbu souhrnných dat o skupinách či kategoriích uživatelů (včetně o divácích reklam) a (v) zacílení, poskytování, uvedení na trh či personalizace reklam námi a našimi přidruženými společnostmi a partnery v souvislosti s našimi nabídkami nebo s nabídkami našich klientů a partnerů (včetně omezení, jak často se vám bude zobrazovat reklama).  

 

Popis souborů cookie 

 

1. Požadované soubory cookie 

Tyto soubory cookie jsou nutné pro umožnění základních funkcí webových stránek 

 

Naprosto nezbytné soubory cookie nebo podobné technologie: Jsou nezbytné pro to, abyste se mohli pohybovat po našich digitálních službách a využívat jejich funkce, jako je například získání přístupu do zabezpečených oblastí. Pokud zakážete tyto soubory cookie, některé nebo všechny funkce digitálních služeb nemusí fungovat. 

 

2. Výkonnostní soubory cookie 

Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat vaše využívání našich digitálních služeb, abychom mohli měřit a vylepšovat náš výkon. 

 

Výkonnostní soubory cookie nebo podobné technologie: Shromažďují informace o tom, jakým způsobem využíváte naše digitální služby, abychom mohli analyzovat provoz, pochopit interakce uživatelů a zlepšovat relevantní digitální služby. Naše e-maily a novinkové zpravodaje mohou obsahovat „webový pixel“, které nám poskytuje informace o tom, jak jste interagovali s materiálem, který jsme vám poslali. Ve hrách tyto technologie sbírají informace o vaší hře, včetně získaných ocenění, využití herních funkcí a dalších aktivit v rámci hry. Můžeme pro tyto účely používat poskytovatele služeb třetích stran, jako je Google Analytics, kteří mohou používat vlastní soubory cookie nebo podobné technologie. Více informací naleznete kliknutím na využití souborů cookie Google Analytics na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

 

3. Funkční soubory cookie  

 

Funkční soubory cookie a podobné technologie: Tyto soubory cookie umožňují, aby si digitální služby zapamatovaly rozhodnutí, která učiníte (například vaše uživatelské jméno nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytovaly vylepšené, více personalizované funkce, včetně personalizovaného obsahu. Také mohou být používány pro poskytování digitálních služeb, o kterém jste požádali, jako je například přehrání videa nebo zveřejnění komentáře na blogu. 

 

4. Reklamní soubory cookie 

 

Tyto soubory cookie jsou používány reklamními společnostmi pro zobrazování reklam, které odpovídají vašim zájmům. 

 

Soubory cookie sociálních sítí nebo podobné technologie: Tyto soubory cookie jsou používány, když sdílíte údaje kliknutím na tlačítko „sdílet“ na sociálních sítích nebo na tlačítko „to se mi líbí“ prostřednictvím našich digitálních služeb, nebo když propojíte svůj účet za účelem interakce s naším obsahem na nebo prostřednictvím sociálních sítí, jako je například Facebook nebo Twitter. Sociální síť zaznamená, že jste tuto akci učinili, a dané informace mohou být spojeny s cílenými/reklamními aktivitami, včetně budování vlastních publik. 

 

Reklamní soubory cookie nebo podobné technologie: Některé naše digitální služby mohou pro poskytování cílených reklam využívat reklamní sítě třetích stran, nebo společnost AT&T nebo společnost WarnerMedia. Také mohou sledovat vaše internetové prohlížení nebo využívání našich digitálních služeb a sociálních sítí.  

 

 

Správa souborů cookie a dalších technologií. Pro digitální služby v některých jurisdikcích, včetně EHP, se můžete dozvědět více informací o tom, jak používáme soubory cookie a další technologie, a poskytovat či odebírat souhlasy nebo nastavit preference týkající se souborů cookie a v některých případech vznést námitku vůči oprávněným zájmů pro zpracování vašich osobních údajů kliknutím na Spravovat soubory cookie+ nebo upravením preferencí týkajících se souborů cookie jiným způsobem. Tato nastavení jsou dostupná na webových stránkách nebo v aplikacích kdykoliv prostřednictvím odkazu na Spravovat soubory cookie+ nebo podobného odkazu na webových stránkách nebo v nastavení aplikace. Pro nastavení vašich preferencí souborů cookie také můžete použít nastavení vaší aplikace/prohlížeče. 

 

Pro mnoho digitálních služeb v EHP se WarnerMedia účastní Systému IAB pro získávání souhlasu a transparentnost, který je podrobněji popsán na webových stránkách IAB, který je v souladu s jejich specifikacemi a zásadami týkajícími se relevantních webových stránek a aplikací. OneTrust provozuje platformu pro správu udělených souhlasů s identifikačním číslem 28. 

 

Marketingová komunikace. Poskytujeme vám příležitost dát nám vědět své preference s ohledem na přijímání určité marketingové komunikace z naší strany. Pokud chcete tyto preference aktualizovat, můžete se (i) přihlásit do účtu, který jste si u nás vytvořili, a upravit si nastavení (pokud je tato funkce dostupná) nebo (ii) odeslat žádost jiným způsobem na Portálu pro žádosti o individuální práva. Také se můžete řídit instrukcemi pro zrušení odběru dostupných v marketingových emailech, které obdržíte.  

 

Volby reklam. Můžeme buď sami nebo ve spolupráci se spřízněnými společnostmi nebo třetími stranami prezentovat reklamy a shromažďovat údaje, vytvářet zprávy, měřit odezvu na reklamy a provádět analytiku webových stránek v rámci digitálních služeb a na webových stránkách třetích stran po celém internetu a v aplikacích. My, naše spřízněné společnosti či třetí strany můžeme pro provozování těchto aktivit používat soubory cookie, web beacons, pixely, SDK či podobné technologie. Sbírají data o aplikacích, které používáte, webových stránkách, které navštívíte, a další informace z vašich zařízení a prohlížečů, aby vám mohly uzpůsobit reklamy tak, aby lépe odpovídaly vašim zájmům na našich webových stránkách i mimo ně a na vašich zařízeních a prohlížečích. Tento typ reklamy je znám pod názvem „reklamy podle zájmů“. My, naše spřízněné společnosti či třetí strany můžeme tyto údaje používat pro propojení vašich prohlížečů a zařízení pro účely reklam dle zájmů a pro účely, jako je výzkum, analytika, interní operace, předcházení podvodu a zlepšování spotřebitelského zážitku. 

 

 

Kromě spravování preferencí prostřednictvím naší platformy pro spravování souhlasů, pro více informací o reklamách podle zájmů na vašem počítači či webovém prohlížeči a o vašich možnostech odstoupení od zobrazování tohoto typu reklam třetími stranami, které se účastní autoregulačních programů, navštivte webové stránky Vaše online volby, pokud, pokud jste v EHP, navštivte webové stránky European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA); pokud jste v Argentině Alianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA); pokud jste v Kanadě, navštivte webové stránky the Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) a pokud jste v USA, navštivte webové stránky Digital Advertising Alliance of the US (DAA). Chcete-li zjistit více informací o reklamách podle zájmů v mobilních aplikacích a odstoupit od tohoto typu reklam třetími stranami, které využívají nástroj AppChoices DAA, klikněte prosím na odkaz pro volbu reklam a stáhněte si verzi AppChoices pro své zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odstoupíte skrze tyto programy, vaše volba se bude vztahovat na reklamy dle zájmů třetích stran, ale vaše údaje budou moci být nadále shromažďovány za jinými účely, včetně průzkumu, analytiky a interních operací. Dále vám budou zobrazovány reklamy, ale budou méně odpovídat vašim zájmům. 

 

Důležité informace o odstoupení od cookie souborů v rámci prohlížeče (například odstoupení v rámci EDAA, APDA a DAAC): 

 

 

 • Blokované soubory cookie: Soubory cookie pro odstoupení nemusí fungovat, pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby blokoval soubory cookie třetích stran. 
 • Vymazání a ochrana odstoupení: Pokud vymažete soubory cookie, budete musit odstoupit znovu. Existují pluginy pro prohlížeče, které zachovají vaše soubory cookie pro odstoupení.  
 • Pouze tento prohlížeč: Odstoupení se vztahuje pouze na profil prohlížeče, ve kterém tuto volbu nastavíte. Pokud například zvolíte odstoupení v prohlížeči Firefox, ale poté použijete Google Chrome, odstoupení nebude v Google Chromu aktivní. Pro odstoupení v prohlížeči Google Chrome budete muset opakovat postup pro odstoupení. Je to tak z toho důvodu, že soubory cookie nemohou být předávány z prohlížeče na prohlížeč či z profilu prohlížeče na profil prohlížeče. 

 

Odstoupení neblokuje ani nemaže soubory cookie: Také nezabraňuje použití souborů cookie ani jiných technologií pro žádné účely kromě volby reklam na základě vašich zájmů, jak byly vyvozeny dle vašeho chování na internetu. Pokud odstoupíte, mohou být dále shromažďovány údaje o vašem prohlížení na internetu a nadále uvidíte reklamy. Reklamy mohou být voleny například na základě obsahu webových stránek, na kterých se zobrazují. Pokud chcete zcela blokovat nebo vymazat soubory cookie, můžete tak učinit v nastavení prohlížeče. 

 

V závislosti na tom, jaké používáte zařízení a operační systém, můžete mít více možností. Většina operačních systémů (např. iOS pro telefony Apple, Android pro zařízení Android, a Windows pro zařízení Microsoft) poskytuje vlastní instrukce o tom, jak omezit či předejít zobrazování reklam na míru v aplikacích. Chcete-li získat více informací o těchto funkcích a o tom, jak se vztahují k reklamám v aplikacích si můžete přečíst podpůrné materiály a/nebo zkontrolovat nastavení soukromí pro daný operační systém. 

 

Přesné polohové údaje. Chcete-li povolit či zakázat shromažďování přesných polohových údajů z mobilního zařízení prostřednictvím mobilních aplikací, jděte do nastavení na mobilním zařízení a zvolte omezení shromažďování dat o poloze. Shromažďování přesných polohových údajů na webových stránkách můžete také omezit prostřednictvím nastavení prohlížeče. 

MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Působíme na mezinárodní úrovni a některé z procesů, které zahrnují používání vašich osobních údajů, vyžadují, aby vaše osobní údaje byly uloženy nebo zpracovány v zemích mimo oblast, kde se nacházíte, včetně zemí, kde může se může právní ochrana osobních údajů lišit od vaší oblasti a kde můžete mít v souvislosti s vašimi osobními údaji méně práv. Konkrétně mohou být vaše osobní údaje převedeny a zpracovány v USA, kde jsou umístěny některé naše systémy.  

 

Podívejte se prosím na náš seznam spřízněných společností, kde zjistíte informace o zemích, kam by vaše údaje mohly být převedeny.  

 

Kdykoliv ovšem převádíme vaše osobní údaje mimo určitou zem či oblast, jako je například Evropský hospodářský prostor, provádíme nezbytné kroky k tomu, aby vše proběhlo v souladu s platnými právními požadavky. Proto, pokud to bude nutné, zajistíme, aby byla zavedena potřebná ochranná opatření použitím vhodných smluvních mechanismů, jako jsou například standardní smluvní doložky EU, nebo spolehnutím se na poskytovatele služeb účastnících se povoleného mechanismu pro mezinárodní převod dat, jako je například přijetí závazných firemních pravidel. Máte-li zájem o více informací o dokumentech, které používáme pro ochranu vašich osobních údajů při převodu mimo vaši zemi či oblast, odešlete prosím požadavek prostřednictvím Portálu pro žádosti o individuální práva.  

OZNÁMENÍ O AKTUALIZACÍCH

Občas můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Budeme vás informovat o jakýchkoliv podstatných změnách zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně číst tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste měli aktuální informace. 

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás a našeho úředníka pro ochranu údajů na e-mail wmprivacy@warnermediagroup.com.  

STÍŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na váš dotaz, kontaktujte nás prosím nejdříve na e-mail wmprivacy@warnermediagroup.com. Pokud budete i tak nespokojeni s naší odpovědí, budete mít právo stěžovat si orgánu pro ochranu osobních údajů. Máte-li zájem o více informací o tom, jak orgán kontaktovat, kontaktujte nás na e-mail wmprivacy@warnermediagroup.com.