Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost HBO Europe s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ: 170 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 29418 (dále jen „společnost HBO“, „my“ nebo „naše“ ve všech tvarech) je správcem osobních údajů zpracovávaných podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a jako taková odpovídá za to, že zpracování bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy.

Registrací uživatelského účtu uživatel („vy“ ve všech tvarech nebo „Uživatel“) bere na vědomí, že společnost HBO bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Než si přečtete tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), přečtěte si prosím nejprve Podmínky užívání. Pro přečtení Podmínek užívání klikněte zde. Pro přečtení Podmínek užívání klikněte zde. Společnost HBO používá soubory cookies podle Zásad používání souborů cookies, které tvoří nedílnou součást těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pro přečtení Zásad používání souborů cookies klikněte zde

Shrnutí

Následuje shrnutí toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme. Za tímto shrnutím jsou uvedeny podrobnější informace.

Používání osobních údajů je nezbytné pro poskytování našich Služeb. To znamená, že nejste oprávněn/a vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a zároveň po nás požadovat poskytování těchto Služeb. Máte však právo vznést námitku proti určitému způsobu používání vašich osobních údajů, například pokud dané používání není nezbytné k tomu, abychom vám poskytovali službu, ale např. pouze pro to, abychom vám na e-mail posílali obchodní sdělení. Toto vaše právo je podrobněji vysvětleno v článku 8.

Jako subjekt údajů máte také řadu dalších práv, díky kterým můžete získat přehled o tom, jak společnost HBO vaše osobní údaje zpracovává, a toto zpracovávání ovlivňovat. Tato práva zahrnují právo získat přístup k osobním údajům, které o vás společnost HBO uchovává, požadovat opravu nesprávných údajů a právo podat stížnost u dozorových úřadů, pokud máte o způsobu používání vašich osobních údajů společností HBO pochybnosti. Tato práva jsou podrobněji vysvětlena v článku 8 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme, tvoří informace, které jste nám poskytl/a při registraci účtu u společnosti HBO. Dále zpracováváme osobní údaje, které jste mohl/a jinak poskytnout při kontaktu se společností HBO (např. při volání na zákaznický servis) a informace, které jste poskytl/a při účasti v průzkumu. Společnost HBO bude rovněž analyzovat, jakým způsobem Službu používáte, například jaké filmy a televizní pořady sledujete, zařízení, která pro přístup ke Službě používáte a místa, z nichž Službu využíváte.

Účelem zpracování osobních údajů je schopnost poskytovat vám Službu prostřednictvím našich platforem a plnit naše právní povinnosti. Budeme například:

1) Používat váš e-mail a heslo k tomu, abyste se mohli přihlásit na svůj účet a používat službu přehrávání videí poskytovanou společností HBO,

2) Používat historii přehrávání, např. filmy nebo televizní pořady, které jste začal/a sledovat a kde jste přestal/a tak, abyste mohl/a ve sledování pokračovat, a to i na jiném zařízení,

3) Používat identifikační údaje vašeho účtu, historii přehrávání a informace o zařízeních za účelem zlepšení kvality a stability našich Služeb a za účelem opravení jakékoli chyby, například minimalizování případných přerušení a zajištění lepšího přístupu ke Službám a

4) Používat vaše platební údaje a IP adresu, abychom se ujistili, že máte bydliště ve státě, ve kterém Služba nabízena, a umožnit vám její užívání v jiných zemích v souladu s právem EU/EHP.

Pokud nám při přihlášení ke Službě nebo kdykoli později nesdělíte jinak (neodmítnete zpracování), budeme zpracovávat identifikační údaje vašeho účtu, historii přehrávání a informace o zařízeních pro účely profilování. To znamená, že na základě historie vašeho přehrávání, informací o zařízení a identifikačních údajů účtů vyhodnotíme vaše preference a zájem o různé pořady a jiný obsah, který vám poskytujeme. Společnost HBO tyto údaje využívá k tomu, aby vám poskytla individualizované informace a novinky týkající se seriálů a speciálních nabídek, aby analyzovala, jak lze Službu vylepšit a identifikovala obsahové preference Uživatelů za účelem přizpůsobení obsahu, který jim nabízí.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě vašeho profilu, můžete nás kontaktovat e-mailem.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat též prostřednictvím tohoto portálu.

Pokud máte dotazy ohledně ochrany soukromí, obraťte se prosím na náš e-mail Privacy@hbo.eu nebo přímo na pověřenece pro ochranu osobních údajů na dpo@hbo.eu.

IPokud jste se při registraci nebo později přihlásil/a k odběru newsletteru nebo jakéhokoli jiného marketingového materiálu, můžete se z přímého marketingu odhlásit prostřednictvím odkazu na konci newsletteru nebo jiného obchodního sdělení, které obdržíte od společnosti HBO.

Vaše osobní údaje budou předávány společnostem mimo EU, které využíváme mimo jiné k tomu, abychom vám mohli naši Službu poskytovat. Může se stát, že příslušné země nebudou moci zajistit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ta vaše. Předávání se však provádí způsobem, který ochranu vašich osobních údajů zajistí.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak společnost HBO používá a chrání vaše osobní údaje, můžete vždy kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti HBO.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@hbo.eu.

Níže následuje podrobnější popis způsobu, jakým používáme osobní údaje.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů je společnost HBO Europe s.r.o.

Naše kontaktní údaje:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prague 7
Czech Republic

E-mail: privacypolicy@hbo.eu

Telefonní číslo: +42061094444

2. Co jsou to „osobní údaje“ a „zpracování osobních údajů“?

Pojmem „osobní údaje“ tak, jak je používaný v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, se rozumí jakékoli informace, které mohou být buď samostatně, nebo společně s jakýmikoli jinými informacemi, použity k identifikaci fyzické osoby, a jakékoli další informace, které jsou považovány za osobní údaje v souladu s právem rozhodným pro společnost HBO, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které jsou v jakékoli podobě považované za zpracovávané podle platných právních předpisů ve vztahu k vám jako Uživateli, včetně osobních údajů, které jsou shromažďovány, uchovávány, předávány, sděleny nebo jinak používány společností HBO.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Společnost HBO bude shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pouze tak, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a jak je dále uvedeno v „Tabulce zpracování údajů“ v článku 11.

4. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Společnost HBO zavedla k ochraně vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření tak, aby zajistila, že k nim budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Aby zabránila a vyhnula se neoprávněnému používání osobních údajů, využívá společnost HBO technické bezpečnostní systémy, jako je firewall, šifrovací technologie, hesla a antivirové programy.

5. Jak dlouho budou moje osobní údaje uchovávány?

Společnost HBO nebude vaše osobní údaje uchovávat ani zpracovávat po delší dobu, než je nezbytné pro plnění účelů zpracování uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo podle jakékoli povinnosti podle platných právních předpisů, jak je dále uvedeno v „Tabulce zpracování údajů“ v článku 11.

Pokud byl tedy tento účel ve vztahu k určitému druhu osobních údajů již splněn, společnost HBO co možná nejdříve příslušné osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme uchovávat za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení na e-mail po určitou dobu poté, co jste ukončili předplatné Služby, v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů. Tato doba se může lišit v závislosti na tom, v jaké zemi žijete. Odběr takových newsletterů nebo jiných obchodní sdělení můžete kdykoli ukončit kliknutím na odkaz dole v newsletteru nebo jiném obchodním sdělení, které od společnosti HBO obdržíte.

6. S kým sdílíme osobní údaje?

Společnosti skupiny HBO

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným společnostem v rámci skupiny HBO a společnostem, se kterými skupina HBO spolupracuje, neboť je to nezbytné pro účely zájmů společnosti HBO a skupiny HBO, konkrétně pro poskytování jejich služeb v nejvyšší možné kvalitě, přímou nebo jinou reklamu prostřednictvím e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu, poskytování služeb a produktů společnosti HBO, člena skupiny HBO nebo jiných společností a pro účely průzkumu trhu. V rámci přezkoumání těchto operací společnost HBO zjistila, že nad výše uvedenými zájmy nepřevažují oprávněné zájmy nebo práva a svobody subjektů údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Společnosti pověřené společností HBO

Vaše osobní údaje budou předávány a zpracovávány nezávislými poskytovateli a dodavateli, kteří poskytují služby společnosti HBO, aby tyto společnosti mohly poskytovat služby požadované společností HBO. Tyto společnosti působí v rámci EU i mimo ni. Služby, které budou požadovány, zahrnují poskytování infrastruktury a počítačových služeb, poskytování zákaznických služeb, zpracování průzkumů trhu, správu zasílání e-mailů, provádění statistických analýz a profilování a zpracování plateb kreditními a debetními kartami.

Společnostem, které naše společnost pověřuje, budou poskytnuty pouze osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění účelů uvedených v „Tabulce zpracování údajů“ v článku 5. Všichni externí poskytovatelé a dodavatelé jsou povinni dodržovat pokyny společnosti HBO a příslušné písemné smlouvy se zpracovateli osobních údajů a jakékoli další smlouvy uzavřené mezi společností HBO a jejími externími poskytovateli/dodavateli, a musí zavést vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

Úřady

Společnost HBO je oprávněna poskytnout osobní údaje příslušným orgánům (např. daňovým úřadům nebo policii) v souladu s platnými právními předpisy a za účelem plnění zákonných povinností v každé zemi, kde má HBO Uživatele. V případě porušení zabezpečení osobních údajů mohou být některé osobní údaje poskytnuty úřadům pro ochranu osobních údajů.

7. Do kterých zemí budou vaše osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje budou předávány společnostem v jiných zemích, jak v rámci EU, tak mimo ni, které využíváme mimo jiné k tomu, abychom vám mohli naši Službu poskytovat. Může se stát, že příslušné země nebudou moci zajistit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ve vaší zemi. V takových případech zajistí společnost HBO, aby osobní údaje byly chráněny odpovídajícím způsobem přijímající smluvní stranou v těchto zemích. Přiměřená ochrana může zpravidla ukládat přijímající smluvní straně smluvní povinnosti, které zajistí, aby taková smluvní strana udržovala úroveň ochrany soukromí a osobních údajů na stejné úrovni jako společnost HBO. Podrobný popis jednotlivých zemí mimo EU, do kterých budou osobní údaje předány, naleznete v Tabulce předávání údajů v článku 12.

8. Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů?

Právo na přístup a opravu

Máte právo získávat informace o tom, jaké vaše osobní údaje společnosti HBO zpracovává, zdroj těchto údajů, za jakým účelem byly údaje použity, a totožnost stran, kterým byly údaje poskytnuty. Máte právo kdykoli požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů. Je-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se žádosti opakují, je společnost HBO oprávněna účtovat přiměřený správní poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů za konkrétních okolností, např. pokud jste ukončil/a Službu a i) osobní údaje již nejsou ve vztahu k účelům, k nimž se shromáždily, nezbytné, a ii) neexistuje zákonný důvod pro pokračování v zpracování, nebo je zpracování nezákonné nebo osobní údaje musejí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti v Evropské unii nebo České republice, jíž je společnost HBO vázána. Tento výčet není vyčerpávající. Pro další informace o výmazu vašich osobních údajů prosím kontaktujte společnost HBO.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti určitému zpracování nebo požadovat, aby zpracování osobních údajů bylo omezeno, pokud i) je možné, že osobní údaje nejsou správné nebo ii) zpracovávání vašich osobních údajů považujete za nezákonné nebo iii) se domníváte, že společnost HBO již osobní údaje nepotřebuje pro účely uvedené v „Tabulce zpracování údajů“ v článku 12. Pokud však vznesete proti určitému zpracování námitky, bude společnost HBO oprávněna i nadále pokračovat v takovém zpracování, které je dovolené nebo které je povinna provádět podle platných právních předpisů, například aby mohla splnit právní požadavky nebo smluvní závazky ve vztahu k vám.

Právo odvolat souhlas

Pokud jste kdykoli poskytl/a společnosti HBO souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pro přihlášení k odběru newsletteru), můžete takový souhlas vždy odvolat ve vztahu k jakémukoli budoucímu zpracování, které je na takovém souhlasu založeno.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete nás také požádat, abychom tyto údaje předali přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

9. Jak postupovat v případě stížností?

Máte-li jakékoli stížnosti na způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, nebo máte-li zájem o další informace, obraťte se nejprve na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Vždy však také můžete podat stížnost na to, jak vaše osobní údaje zpracováváme, u příslušného dozorového úřadu, který je místně příslušný k vašemu bydlišti, místu vašeho zaměstnání nebo místu, kde došlo k údajnému protiprávnímu jednání. Abyste příslušný dozorový úřad ve vaší zemi našli, použijte tento odkaz: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Aniž by tím byla dotčena Vaše práva na podání stížnosti, domníváte-li se, že vaše práva vyplývající z této směrnice o ochraně osobních údajů byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s platnými zákony, máte také právo podat žalobu u příslušných soudů, včetně soudů členského státu EU, kde máte obvyklé bydliště.

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení problémů doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat jakékoliv stížnosti či dotazy společnosti HBO.

10. Aktualizace

Společnost HBO je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. V případě, že by společnost HBO chtěla osobní údaje používat jinak, než je stanoveno v zásadách ochrany osobních údajů platných ke dni shromáždění údajů, budou Uživatelé na takové úpravy zřetelně upozorněni (např. upozorněním zaslaným e-mailem).

11. Tabulka zpracování údajů

Níže uvedená tabulka zpracování údajů uvádí kategorie osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných společností HBO ve vztahu k Uživatelům a účely zpracování každé kategorie údajů.

Pojmy použité v tabulce mají následující význam:

Druh a zdroj osobních údajů

Účel

Právní důvod

Doba uchovávání nebo kritéria

Identifikační údaje, zejména identifikační číslo účtu,

křestní jméno,

příjmení,

kódy voucherů a

věková skupina.Zdroj: Přímo od Uživatele při registraci nebo od partnerů společnosti HBO

Umožnit společnosti HBO poskytování předplatného Uživatelům, včetně uplatňování platných obchodních podmínek (např. omezení počtu zařízení).

Plnění smlouvy

Po dobu existence účtu Uživatele a do konce promlčecí doby, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení předplatného.

Pokud Uživatel nezaplatil předplatné (dokončil pouze první krok registrace), po dobu až 12 měsíců od vytvoření účtu.

Umožnit společnosti HBO, aby na vyžádání poskytovala Uživatelům služby (např. pokud Uživatel společnost HBO kontaktuje), včetně řešení problémů.

Umožnit společnosti HBO zasílat zprávy svým dodavatelům/partnerům pro účely sledování, pokud se Uživatel zaregistroval pomocí kódu voucheru.

Oprávněný zájem

Umožnit společnosti HBO, aby zamezila zneužívání bezplatné třicetidenní zkušební doby a chránit společnost HBO před podvodnými tvrzeními uživatelů v souvislosti s platbami.

Umožnit společnosti HBO plnit právní povinnosti, které se na ni vztahují, včetně vyřizování žádostí úřadů o přístup k osobním údajům1.


Zákonná povinnost

Kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, telefonního čísla,Zdroj: Přímo od Uživatele při registraci nebo komunikaci se zákaznickým servisem společnosti HBO

Umožnit společnosti HBO poskytování předplatného Uživatelům, včetně uplatňování platných obchodních podmínek (např. omezení počtu zařízení).

Plnění smlouvy

Po dobu existence účtu Uživatele a do konce promlčecí doby, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení předplatného.

Pokud Uživatel nezaplatil předplatné (dokončil pouze první krok registrace), po dobu až 12 měsíců od vytvoření účtu.

Umožnit společnosti HBO a případně jejím dodavatelům, aby na vyžádání poskytovala Uživatelům služby zákaznického servisu (např. pokud Uživatel společnost HBO kontaktuje), včetně řešení problémů.

Umožnit společnosti HBO, aby Uživateli zasílala relevantní informace týkající se předplatného/účtu, např. uvítací e-mail, aktualizace služeb a podobně.

Umožnit společnosti HBO plnit právní povinnosti, které se na ni vztahují, včetně vyřizování žádostí úřadů o přístup k osobním údajům 2.

Zákonná povinnost

Umožnit společnosti HBO, aby zamezila zneužívání bezplatné třicetidenní zkušební doby a chránit společnost HBO před podvodnými tvrzeními uživatelů v souvislosti s platbami.

Oprávněný zájem

Zasílat Uživatelům e-mailem marketingová sdělení, např. newslettery a marketingové výzkumy.

Souhlas

Po dobu existence účtu Uživatele a po dobu 12 měsíců po skončení předplatného, pokud se Uživatel z profilování nebo přímého marketingu neodhlásí

Abychom mohli posílat průzkumy, kterých se Uživatelé mohou dobrovolně účastnit.

Oprávněný zájem

Platební údaje – zejména informace o debetních a kreditních kartách (např. číslo kreditní/debetní karty, datum expirace, kód CVV/CVC a jméno držitele karty, adresa bydliště, identifikace účtu PayPal) a platební historie (včetně údajů o zkušebních obdobích, obdobích bez aktivního předplatného apod.).Zdroj: Přímo od Uživatele při registraci nebo v případě platební historie údaje získávané průběžně na základě plateb Uživatele

Umožnit společnosti HBO poskytovat Uživatelům předplacené služby a účtovat jim předplatné.

Plnění smlouvy

Po dobu existence účtu Uživatele a do konce promlčecí doby, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení předplatného.

Pokud Uživatel ukončil předplatné v průběhu bezplatné zkušební doby, po dobu až 12 měsíců po skončení bezplatného zkušební doby.

Umožnit společnosti HBO, aby na vyžádání poskytovala Uživatelům služby zákaznického servisu (např. pokud Uživatel společnost HBO kontaktuje), včetně řešení problémů.

Umožnit společnosti HBO, aby Uživateli zasílala relevantní informace týkající se předplatného/účtu, např. upozornění na vypršení platnosti debetní/kreditní karty.

Umožnit společnosti HBO, aby analyzovala, jak lze zlepšit služby nabízené Uživatelům.

Oprávněný zájem

Umožnit společnosti HBO, aby zamezila zneužívání bezplatné třicetidenní zkušební doby a chránit společnost HBO před podvodnými tvrzeními uživatelů v souvislosti s platbami.

Umožnit společnosti HBO plnit právní povinnosti, které se na ni vztahují, včetně vedení účetnictví3 a plnění předpisů EU týkajících se přenosu obsahu4.i

Zákonná povinnost

Po dobu existence účtu Uživatele a do konce zákonné doby uchovávání, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení předplatného. Pokud Uživatel ukončil svoje předplatné v průběhu Zkušební doby, pak po dobu až 12 měsíců po skončení Zkušební doby.

Informativní digitální údaje – zejména geografické umístění/IP adresa, typ zařízení, název zařízení, identifikační číslo zařízení, kód země, informace o poskytovateli internetového připojení, verze operačního systému, heslo.Zdroj: Údaje shromážděné na základě toho, jak Uživatel používá Službu

Umožnit společnosti HBO poskytování předplatného Uživatelům, včetně uplatňování platných obchodních podmínek (např. omezení počtu zařízení).

Plnění smlouvy

Geografické umístění/IP adresa, kód země, informace o poskytovateli internetového připojení: po dobu existence účtu Uživatele a do konce promlčecí doby, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení předplatného.Pokud Uživatel ukončil svoje předplatné v průběhu Zkušební doby, pak po dobu až 12 měsíců po skončení Zkušební doby.
Typ zařízení, název zařízení, identifikační číslo zařízení, verze operačního systému, heslo: po dobu existence účtu Uživatele a po dobu 12 měsíců po skončení předplatného.

Optimalizovat dodávku Služby na každé konkrétní zařízení používané pro přístup ke Službě.

Umožnit společnosti HBO, aby na vyžádání poskytovala Uživatelům služby zákaznického servisu (např. pokud Uživatel společnost HBO kontaktuje), včetně řešení problémů.

Umožnit společnosti HBO, aby Uživateli zasílala relevantní informace týkající se předplatného/účtu, např. aktualizace služeb.

Umožnit společnosti HBO zlepšovat své výrobky a služby nabízené Uživatelům, včetně bezpečnosti systémů/platforem společnosti HBO.

Oprávněný zájem

Umožnit společnosti HBO, aby zamezila zneužívání bezplatné třicetidenní zkušební doby a chránit společnost HBO před podvodnými tvrzeními uživatelů v souvislosti s platbami.

Umožnit společnosti HBO dodržování požadavků EU na přenositelnost obsahu stanovených v Nařízení o přenositelnosti.

Zákonná povinnost

Informace o používání – zejména historie přehrávaní, registrace a zrušení registrace zařízení, seznam pořadů, které má uživatel zájem zhlédnout v budoucnu, přihlášení nebo odhlášení apod. a výsledky sledování pro účely marketingu.

Zdroj: Údaje shromážděné na základě toho, jak Uživatel používá Službu

Umožnit společnosti HBO poskytovat Uživatelům předplacené služby, včetně možnosti „pokračovat ve sledování“.

Plnění smlouvy

Po dobu existence účtu Uživatele a po dobu 12 měsíců po skončení předplatného.

Umožnit společnosti HBO, aby na vyžádání poskytovala Uživatelům služby zákaznického servisu (např. pokud Uživatel společnost HBO kontaktuje), včetně řešení problémů.

Umožnit společnosti HBO, aby vylepšovala své produkty a služby nabízené Uživatelům.

Oprávněný zájem

Umožnit společnosti HBO sledovat aktivity přímého marketingu zaměřené na Uživatele.

Souhlas

Po dobu existence účtu Uživatele a po dobu 12 měsíců po skončení předplatného, pokud se Uživatel z profilování nebo přímého marketingu neodhlásí.

Záznamy hovorů – tj. nahrávání příchozích hovorů na zákaznický servis

Zdroj: Hovory na zákaznický servis jsou nahrávány

Ke zvýšení kvality služeb zákazníkům poskytovaných Uživatelům a ostatním osobám, které zavolají na zákaznický servis společnosti HBO.

Oprávněný zájem

12 měsíců od vytvoření záznamu hovoru.

Odpovědi na průzkumy nemarketingového charakteru – tj. odpovědi uživatele na průzkumy, které Uživatelům nabízíme, kde mohou být v odpovědích uvedeny osobní údaje

Zdroj: Přímo od Uživatelů, kteří se rozhodnou účastnit se průzkumů

Umožnit společnosti HBO, aby vylepšovala své produkty a služby nabízené Uživatelům.

Oprávněný zájem

12 měsíců po dokončení průzkumu.

Odpovědi na průzkumy marketingového charakteru – tj. Uživatelovy odpovědi na průzkumy, při kterých žádáme Uživatele o účast na nich, a které mohou obsahovat osobní údaje

 

Zdroj:
přímo Uživatelé, kteří se zúčastní průzkumů

Aby HBO byla schopna porozumět uživatelským zkušenostem k potencionálního, současného nebo bývalého uživatele za účelem nabídky služeb či přizpůsobení služeb

Souhlas

Po dobu trvání Uživatelského účtu a 12 měsíců po ukončení předplatného, pokud si Uživatel nezrušil možnost profilování nebo používání přímého marketingu.

Další informace poskytnuté zákaznickému servisu – zejména další informace, které může Uživatel poskytnout zákaznickému servisu společnosti HBO za účelem pomoci Uživateli s danou záležitostí, např. preferovaný jazyk

Zdroj: Přímo od uživatelů, kteří kontaktují zákaznický servis společnosti HBO

Umožnit společnosti HBO, aby na vyžádání poskytovala Uživatelům služby zákaznického servisu (např. pokud Uživatel společnost HBO kontaktuje), včetně řešení problémů.

Plnění smlouvy

Po dobu existence účtu Uživatele a po dobu 12 měsíců po skončení předplatného.

1 Zejména uložené zákonem č. 141/1961 Sb., trestním řádem, zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
2 Zejména uložené zákonem č. 141/1961 Sb., trestním řádem, zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
3 Zejména uložené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákonem č.235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty.
4 Viz Nařízení (EU) 2017/1128 Evropského parlamentu a Rady z 14. 6. 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu („Nařízení o přenositelnosti“)

12. Tabulka předávání údajů

Níže uvedená tabulka předávání údajů stanoví kategorie osobních údajů předávaných společností HBO do třetích zemí (mimo EU), účely takového předávání a bezpečnostní opatření, která je třeba přijmout:

Druh osobních údajů, která budou přenesena

Příslušné třetí země podílející se na předávání osobních údajů

Účel předávání osobních údajů

Bezpečnostní opatření přijatá k zajištění souladu přenosu osobních údajů s platnými právními předpisy

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Digitální údaje

 

USA

odstraňování problémů a odstraňování chyb

 

Standardní doložky o ochraně osobních údajů (článek 46.2 nařízení GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikační údaje

Digitální údaje

Informace o používání

USA

 

Poskytnutí softwaru, který společnost HBO využívá ke sledování služby předplatného

Standardní doložky o ochraně osobních údajů (článek 46.2 nařízení GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Digitální údaje

Informace o používání

USA

Poskytování IT systémů používaných pro marketing a řízení kampaní

Štít EU-USA na ochranu soukromí (rozhodnutí o odpovídající ochraně, článek 45 nařízení GDPR)
https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardní doložky o ochraně osobních údajů (článek 46.2 nařízení GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o platbách

USA

 

Poskytování fakturačních služeb a souvisejících IT systémů

 

Štít EU-USA na ochranu soukromí (rozhodnutí o odpovídající ochraně, článek 45 nařízení GDPR)
https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardní doložky o ochraně osobních údajů (článek 46.2 nařízení GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Digitální údaje

Informace o používání

Záznamy o korespondenci se zákaznickým servisem

USA

Poskytování Zákaznického servisu /Technická podpora a související IT systémy

 

 

Štít EU-USA na ochranu soukromí (rozhodnutí o odpovídající ochraně, článek 45 nařízení GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardní doložky o ochraně osobních údajů (článek 46.2 nařízení GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en